Polityka prywatności

Informacja o RODO

  1. Dane osobowe przekazywane Wypożyczalni w momencie rejestracji są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
  2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Joanna Piekarska z siedzibą w Poznaniu przy ul. Rybaki 22, 61-884 Poznań.
  3. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się:
    – listownie na adres: ul. Rybaki 22, 61-884 Poznań
    – przez e-mail: kontakt@gosu.pl
  4. Dane osobowe wykorzystywane są jedynie w celu realizacji usług wypożyczania gier i nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom ani osobom.
  5. Wypożyczający ma prawo do dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania i aktualizowania.
  6. Wypożyczający ma prawo w dowolnym momencie żądać usunięcia z bazy jego danych, co jest równoznaczne z wypisaniem z wypożyczalni.